Euro Tier China

18 – 20.10.2021

Nanjing, Chiny 

Najważniejsze w Chinach targi o tematyce hodowlanej, odpowiednik europejskich targów Euro Tier. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem specjalistów z całych Chin, a wystawcy mogą uczestniczyć we wcześniej zorganizowanych spotkaniach dzięki programowi Hosted Buyers. W Chinach coraz częściej buduje się mega farmy i aktywnie poszukiwani są dostawcy. Największe znaczenie ma hodowla trzody chlewnej. 

Euro Tier Middle East

21 – 23.03.2022

Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Największe na Bliskim Wschodzie targi hodowlane, unikatowe w swojej formie, odpowiadającej europejskiej imprezie Euro Tier, a jednocześnie dostosowane do potrzeb krajów bliskowschodnich. Bogaty program Hosted Buyers gwarantuje cenne spotkania z największymi hodowcami regionu. Imprezie towarzyszą również konkursy i aukcje zwierząt. Wydarzenie objęte jest oficjalnym patronatem Sheikha Muhammada ibn Raszid Al Maktum. 

Livestock Expo Zambia

Livestock Expo Zambia

04.2022

Chisamba, Zambia 

Zambia jest jednym z kluczowych rynków Afryki. Dla rozwoju kraju niezbędne są technologie zapożyczone od krajów rozwiniętych, dlatego coraz więcej światowych gospodarek wchodzi tam ze swoimi produktami. Targi Livestock Expo Zambia oferują unikalną okazję na bezpośrednie spotkania z największymi farmerami Afryki subsaharyjskiej. Impreza jest wspierana przez niemieckie DLG. 

Agrofarm India, Dairy Livestock & Poultry Expo India

Agrofarm India, Dairy Livestock & Poultry Expo India

09 – 11.09.2022

Gandhinagar, Indie 

Indie wraz z Chinami są najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką na świecie. Ogromną potrzebę rozwoju odczuwa również sektor maszyn rolniczych i hodowli zwierząt. Możliwość zaistnienia na rynku oferują największe o tej tematyce międzynarodowe targi Agrofarm India, które co roku odwiedza ok. 125 000 profesjonalistów.